210/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Asetus valtion virkamiesasetuksen 28 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1987 annetun valtion virkamiesasetuksen (723/87) 28 §:n 1 momentin 10 kohta, sellaisena kuin se on 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa (551/91), seuraavasti:

28 §

Valtion virkamieslain 75 §:n 1 momentissa tarkoitettuja virastoja, joiden yhteydessä on viraston virkamieslautakunta, ovat:


10) työministeriö; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Tämän asetuksen voimaan tullessa lakkaa työsuojeluhallituksen yhteyteen määrätty virkamieslautakunta. Siinä vireillä olevat asiat siirtyvät valtion virkamieslain 75 §:n ja tämän asetuksen mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.