20/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista 2 päivänä elokuuta 1946 annetun lain (608/46) 9 §:n 1 momentin 3 kohta,

sellaisena kuin se on 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (34/89), seuraavasti:

9 §

Työneuvoston tehtävänä on:


3) tuomioistuimen, työsuojeluviranomaisen sekä työnantajain ja työntekijäin keskusjärjestöjen samoin kuin valtiovarainministeriön, kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kirkon sopimusvaltuuskunnan pyynnöstä antaa lausuntoja 1 §:ssä tarkoitettujen lakien soveltamista koskevista kysymyksistä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

HE 328/92
14/92

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.