11/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetun lain (510/74) 6 §:n 1 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 16 a § seuraavasti:

6 §

Valvontaviranomaisten toimituksista, niiden antamista toimituskirjoista, lausunnoista ja todistuksista suoritettavista maksuista on voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.


16 a §

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttavasta ajoluvasta säädetään asetuksella.

Milloin kuljettajalta vaaditaan ajolupa, asianosainen voi siirtää sen muuttamista, uudistamista, peruuttamista ja myöntämistä koskevan asian Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön ratkaistavaksi.

Asia on siirrettävä ajoneuvohallinnon yksikön käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona asianosainen on saanut tiedon ajoluvan myöntäjän kannasta asiassa.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1993.

HE 261/92
LiVM 9/92

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.