1659/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 43-45 § ja 47 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 43 § osittain muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1969 ja 6 päivänä kesäkuuta 1974 annetuilla laeilla (464/69 ja 452/74) ja 45 § mainitussa 6 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa, sekä

muutetaan 71 § seuraavasti:

71 §

Sosiaalivakuutuslautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenen esteellisyydestä on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaressa tuomarin esteellisyydestä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Ahvenanmaan maakunnan osalta lakia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1996 lukien.

HE 322/92
StVM 45/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.