924/1992

Annettu Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1992

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 6 ja 18 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 28 päivänä elokuuta 1992 annetun asetuksen (820/92) 6 §:n 2 momentti sekä

lisätään 18 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

6 §
Oppilasmäärien laskeminen

Ammatillisissa oppilaitoksissa käyttökustannusten valtionosuus ja oppilaan kotikunnan maksuvelvollisuus sekä musiikkioppilaitosten ammatillisessa opetuksessa oppilaan kotikunnan maksuvelvollisuus määräytyvät syyskuun 10 päivän ja tammikuun 10 päivän oppilasmäärätietojen mukaan. Oppilasmääriin lasketaan ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoa suorittavat sekä jatkolinjalla ja talouskoulussa opiskelevat oppilaat. Yksityisoppilaita ja vähintään lukukauden mittaisessa harjoittelussa olevia oppilaita ei oteta lukuun oppilasmääriä laskettaessa.


18 §
Ammatillisten oppilaitosten yksikköhinnat vuonna 1993

Sen estämättä, mitä 6 §:n 2 momentissa säädetään yksityisoppilaista, 1 momentissa tarkoitetut yksikköhinnat määrätään syyskuun 10 päivän 1992 tilanteen mukaisesti valtionapuviranomaiselle ilmoitettujen oppilasmäärien perusteella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Sen estämättä, mitä 6 §:n 2 momentissa säädetään yksityisoppilaista, valtionosuus ammatillisten oppilaitosten käyttökustannuksia varten maksetaan syyskuun 10 päivän 1992 tilanteen mukaisesti valtionapuviranomaiselle ilmoitettujen oppilasmäärien perusteella siihen saakka, kunnes voidaan soveltaa tammikuun 10 päivän 1993 oppilasmäärätietoja.

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.