647/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 1992

Asetus vesiasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun vesiasetuksen (282/62) 4 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 20 päivänä marraskuuta 1987 annetulla asetuksella (860/87), sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a § seuraavasti:

4 §

Vesikirjaan on merkittävä tarpeellisilta osin:

1) päätöksen yksilöintitiedot;

2) muissa kuin rikosasioissa asianosaistiedot;

3) asian laadun mukainen luokitus;

4) päätöksen sisältöä koskevat tiedot;

5) tiedot rakenteista ja toiminnoista, joilla on vesistövaikutuksia tai yleistä merkitystä;

6) tiedot päätöksen vaikutusalueesta;

7) tiedot päätöksen liittymisestä muihin päätöksiin; sekä

8) tiedot muutoksenhausta ja muutoksenhakuasteiden ratkaisuista.

Vesikirjan täydennyksenä voi olla karttoja.

4 a §

Oikeusministeriö voi antaa viranomaisille ja yksityisille luvan vesikirjan pysyvään käyttöön. Vesioikeus päättää vesikirjaan sisältyvien tietojen muusta luovuttamisesta. Jokaisella on oikeus vesikirjan pitäjän luona saada luettavakseen vesikirjaan sisältyvät tiedot ja itse niitä jäljentää.

Vesiylioikeus antaa tarkemmat ohjeet vesikirjaan merkittävistä tiedoista sekä merkitsemisessä noudatettavasta menettelystä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.