628/1992

Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1992

Laki erikoissairaanhoitolain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään erikoissairaanhoitolain voimaanpanosta 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1063/89) 3 lukuun uusi 19 a § seuraavasti:

19 a §

Jollei osavastuualueen perustamiseen liittyvistä taloudellisista ratkaisuista voida sopia, valtioneuvosto voi antaa tarpeelliset määräykset yhteistoiminnan ehdoista. Valtioneuvosto ottaa päätöksessään tasapuolisesti huomioon kuntainliiton jäsenkuntien edut ja voi tarvittaessa poiketa siitä, mitä edellä tässä luvussa säädetään.

Valtioneuvosto tekee päätöksensä kunnan hakemuksesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992. Laissa tarkoitettu hakemus on tehtävä viimeistään 1 päivänä helmikuuta 1993.

HE 67/92
StVM 9/92

Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.