615/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Asetus lukioasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun lukioasetuksen (719/84) 16 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa asetuksessa (1014/91), sekä

lisätään asetukseen uusi 41 a § seuraavasti:

16 §

Oppilaiden koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään, paitsi lukion ylimmällä vuosiluokalla, viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Lukion ylimmällä vuosiluokalla tulee olla vähintään 120 työpäivää.


41 a §

Lukiolain 60 §:ssä tarkoitettuun muussa oppilaitoksessa järjestettävään opetukseen osallistuvan oppilaan päivittäinen ja viikoittainen työmäärä voi poiketa siitä, mitä tässä asetuksessa säädetään. Lisäksi samanaikaisesti ammatillisen oppilaitoksen tutkintoa suorittavan lukion oppilaan henkilökohtainen koulutusaika voi poiketa tämän asetuksen säännöksistä.

Muussa oppilaitoksessa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä yhden tai useamman lukion kurssin suoritukseksi, mikäli opinnot tavoitteiltaan vastaavat korvattavia lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Tarvittaessa voidaan oppilaalta edellyttää lisäsuorituksia. Rehtori tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää opintojen hyväksymisestä ja mahdollisesti vaadittavista lisäsuorituksista. Päätös opintojen hyväksymisestä tulee pyynnöstä tehdä ennen kuin oppilas aloittaa opinnot toisessa oppilaitoksessa.

Muussa oppilaitoksessa suoritettujen korvaavien opintojen arvosanat merkitään lukion oppilasluetteloon, opintokirjaan ja todistuksiin. Oppilaaksi ottamisen jälkeen suoritettujen lukion opintoja täydentävien opintojen arvosanat merkitään, mikäli oppilas sitä pyytää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.