609/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Laki peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 28 päivänä joulukuuta 1978 annettuun lakiin (1112/78) väliaikaisesti uusi 5 b § seuraavasti:

5 b §

Sen estämättä mitä 5 §:n 3 momentissa säädetään voidaan vuodelle 1992 oppilasta kohti vahvistettujen käyttömenojen määriä tarkistettaessa ottaa huomioon myös iltalukion ja lukion iltalinjan oppilaiden ateriaedun poistumisesta syyslukukaudella 1992 aiheutuva käyttökustannusten alentuminen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992 ja se on voimassa vuoden 1992 loppuun.

HE 64/92
SiVM 4/92

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.