453/1992

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1992

Valtioneuvoston päätös raskaan polttoöljyn rikkipitoisuudesta

Valtioneuvosto on 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (749/89), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Pitoisuusmääräys

Kotimaista käyttöä varten valmistettavassa, maahan tuotavassa ja myytävässä raskaassa polttoöljyssä saa olla enintään 1,0 painoprosenttia rikkiä.

2 §
Poikkeukset

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu pitoisuusmääräys ei koske polttoöljyn valmistusta, maahantuontia ja myyntiä, jos polttoöljy käytetään kattilassa, jonka rikkidioksidipäästö on enintään 500 milligrammaa kattilaan syötetyn raskaan polttoöljyn yhden megajoulen (MJ) suuruista energiamäärää kohti. Päästön enimmäismäärän tulee perustua päätökseen, jonka lääninhallitus tai kunnan ympäristölupaviranomainen on tehnyt ilmansuojelulain mukaisen ilmoituksen perusteella.

Pitoisuusmääräys ei koske prosessia, jossa vuosittain prosessiin syötettävän polttoöljyn sisältämästä rikistä yli 60 prosenttia sitoutuu.

Pitoisuusmääräys ei koske aluksia.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993.

Valtion varmuusvarastoista 23 päivänä joulukuuta 1958 annetun lain (531/58) mukaisista valtion varmuusvarastoista saa kuitenkin 31 päivään joulukuuta 1994 saakka myydä raskasta polttoöljyä, jonka rikkipitoisuus on yli 1,0 painoprosenttia. Tätä polttoöljyä saadaan käyttää laitoksissa, joissa vuoden aikana tuotettavasta energiamäärästä vähemmän kuin 20 prosenttia saadaan raskaasta polttoöljystä sekä muissakin laitoksissa, jotka ovat muualla kuin Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen lääneissä, ellei asianomainen lääninhallitus ole ilmansuojelulain nojalla muuta määrännyt.

Tällä päätöksellä kumotaan 26 päivänä marraskuuta 1987 annettu valtioneuvoston päätös yleisistä ohjeista raskasta polttoöljyä käyttävien voimalaitosten ja kattilalaitosten rikkidioksidipäästöjen rajoittamiseksi (890/87).

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1992

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja
Oili Rahnasto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.