357/1992

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1992

Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rajavartiolaitoksesta 10 päivänä tammikuuta 1975 annetun lain (5/75) 4, 5 ja 16 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 § 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (984/87) ja 5 § 14 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (36/83), seuraavasti:

4 §

Rajavartiolaitoksessa voi olla upseerin, opistoupseerin, erikoisupseerin, merivartijan ja rajavartijan sotilasvirkoja. Sotilasviran haltijan tulee olla miespuolinen henkilö.

5 §

Rajavartiolaitoksen upseerit nimittää virkaan tasavallan presidentti valtioneuvostossa tai sotilaallisten nimitysasiain esittelyssä.

Rajavartiolaitoksen sotilaalliset nimitysasiat esittelee tasavallan presidentille sisäasiainministeri.

16 §

Rajavartiomiehellä tarkoitetaan tässä laissa rajavartiolaitoksen virkamiestä, joka palvelee rajavartiotehtävissä, niin kuin siitä asetuksella säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1992.

Hallituksen esitys 233/91
Hallintovaliok. miet. 2/92

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.