246/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1992

Liikenneministeriön päätös paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetun liikenneministeriön päätöksen (631/90) 92 §:n, 95 §:n 1 momentin sekä 97 §:n 3 ja 5 momentin seuraavasti:

92 §
Renkaan ja tien välisen pitokyvyn hyödyntäminen

Lukkiutumisen estolaitteistolla varustettujen jarrujen tulee käyttää vähintään 75 % tien ja renkaan välisestä pitokyvystä, kun tien ja renkaan välinen kitka on välillä 0,4-0,8.

95 §
Ajoneuvon jarrujärjestelmän hyväksyminen ja valvonta

1. Jos ajoneuvo on E-hyväksytty säännön 13/05 tai vastaavan myöhemmän mukaisesti tai e-hyväksytty ohjeen 71/320 mukaisesti sellaisena kuin sitä on viimeksi muutettu ohjeella 85/647 tahi vastaavalla myöhemmällä ohjeella taikka ajoneuvo muutoin täyttää edellä mainitun vaatimuksen, katsotaan sen täyttävän tämän päätöksen määräykset muita kuin 27 §:n paineilmasäiliön tilavuutta ja rakennetta, 33 §:n kulumissäätöä, 35 §:n kulumisen varoitinta, 38 §:n kuorman tuntevaa jarruvoimansäädintä, 40-42 §:n ilmankuivaajaa, 51 §:n vastaventtiiliä, 52 §:n suojaventtiiliä, 59 ja 60 §:n jarrujohtoja ja liittimiä, 83 ja 84 §:n toimintaviiveitä sekä 93 §:n ohjaamon merkkivaloja koskevien vaatimusten osalta.


97 §
Voimaantulo

3. Päätöksen 27-94 §:ien vaatimuksia sovelletaan ajoneuvoihin, jotka otetaan Suomessa ensi kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1989 tai sen jälkeen. Päätöksen 27 §:n 1 ja 2 momentin paineilmasäiliön mitoitusta, 33 §:n kulumissäätöä, 35 §:n kulumisen varoitinta, 38 §:n kuorman tuntevaa jarruvoimansäädintä, 40-42 §:n ilmankuivaajaa ja 51-53 §:n venttiileitä koskevia vaatimuksia sovelletaan kuitenkin ajoneuvoihin, jotka otetaan Suomessa ensi kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1990 tai sen jälkeen.


5. Perävaunussa ja vuonna 1982 tai sen jälkeen käyttöönotetussa kuorma-autossa, joiden sallittuja painoja korotetaan, sekä vuoden 1994 loppuun mennessä sellaisessa perävaunussa ja vetoautona käytettävässä kuorma-autossa, joiden jarrujärjestelmä ei vastaa tämän päätöksen vaatimuksia, tulee jarrujärjestelmä muuttaa seuraavasti:

a) ajoneuvo tulee varustaa 38 §:n mukaisesti akseli- tai telikohtaisilla kuorman tuntevilla jarruvoiman säätimillä;

b) muussa kuin perävaunun vetoon käytettävässä autossa tulee käyttöjarrun täyttää 73 §:ssä tarkoitetun hidastuvuusvaatimuksen 5,0 m/s2 sijasta vähintään 4,5 m/s2 hidastuvuusvaatimus, jolloin vastaavasti jarrutusmatkan tulee täyttää ehto

S ≤ 0,15 · V + V 2 /115 ; jossa

V = nopeus jarrutuksen alkaessa (km/h)

S = jarrutusmatka (m)

c) perävaunun käyttöjarrun tulee täyttää 74 §:n 1 momentin a kohdassa tarkoitetun jarruvoimavaatimuksen 50 % sijasta vähintään 45 % perävaunun staattisesta painosta ja 74 §:n 1 momentin b ja c kohdassa tarkoitetun jarruvoimavaatimuksen 45 % sijasta vähintään 40 % perävaunun staattisesta painosta edellyttäen, että jarrukäytävävaatimus täyttyy samalla;

d) jarrujen toimintaviiveiden tulee täyttää 83 ja 84 §:n vaatimukset enintään 0,2 sekunnilla lisättynä; ja

e) yhdistelmän jarrujen tulee täyttää 85- 87 §:n sovitussuhdetta koskevat vaatimukset.


Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 1992.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Yli-insinööri
Esko Kärki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.