82/1992

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1992

Asetus vuonna 1992 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 16 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (957/72):

1 §

Vuodelta 1992 ilman erillistä maksuunpanoa maksetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1) kun palkan maksajana on valtio ja sen muu laitos kuin sellainen liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), Ahvenanmaan maakunta ja kunnallinen liikelaitos


työnantajan     kansan-      sairaus-
sosiaali-      eläke-       vakuutus
turvamaksu-     maksua       maksua
prosentti      %         %
6,65         59,398       40,602

2) kun palkan maksajana on kunta ja kuntainliitto


työnantajan     kansan-      sairaus-
sosiaali-      eläke-       vakuutus
turvamaksu-     maksua       maksua
prosentti      %         %
6,65         59,398       40,602

3) kun palkan maksajana on evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunta sekä seurakuntainliitto, ortodoksinen kirkkokunta ja sen seurakunta

työnantajan     kansan-      sairaus-
sosiaali-      eläke-       vakuutus
turvamaksu-     maksua       maksua
prosentti      %         %
8,15         48,466       51,534

4) kun palkan maksajana on muu kuin 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu työnantaja

a) palkka maksettu ennen 1 päivää heinäkuuta 1992

työnantajan     kansan-      sairaus-
sosiaali-      eläke-       vakuutus
turvamaksu-     maksua       maksua
prosentti      %         %
2,85         84,211       15,789

b) palkka maksettu 1 päivänä heinäkuuta 1992 tai sen jälkeen

työnantajan     kansan-      sairaus-
sosiaali-      eläke-       vakuutus
turvamaksu-     maksua       maksua
prosentti      %         %
3,85         62,338       37,662

Vuodelta 1992 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

a) palkka maksettu ennen 1 päivää heinäkuuta 1992


kansaneläke-    sairausvakuutus-
maksua %      maksua %
84,2        15,8
 

b) palkka maksettu 1 päivänä heinäkuuta 1992 tai sen jälkeen


kansaneläke-    sairausvakuutus-
maksua %      maksua %
62,3        37,7

2 §

Vuonna 1992 kertyvistä, vuoteen 1991 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista, työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:


1) työnantajan lapsilisämaksua     0,0 % 
2) työnantajan kansaneläkemaksua   74,9 % 
3) työnantajan sairausvakuutusmaksua 25,1 %

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä helmikuuta 1992, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan myös aikaisemmin maksuunpantuihin, 1 päivänä tammikuuta 1992 tai sen jälkeen kertyneisiin, työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.