1413/1991

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1991

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä

muuttanut asbestityöstä 26 päivänä marraskuuta 1987 annetun valtioneuvoston päätöksen (886/87) 8 §:n seuraavasti:

8 §
Asbestipitoisten rakenteiden purkuja saneeraustöiden suorittamisen edellytykset

Vapautuvia asbestimateriaaleja tai asbestipitoisia materiaaleja sisältävien rakennusten ja rakenteiden purkamista ja asbestin poistamista sellaisista rakennuksista ja rakenteista, joista asbesti helposti pääsee työpaikan ilmaan, saavat suorittaa vain sellaiset työnantajat, jotka asianomainen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on todennut päteviksi suorittamaan tällaista työtä tämän päätöksen ja muiden asbestityötä koskevien määräysten mukaisesti ja valtuuttanut tällaista työtä suorittamaan.

Työsuojelutoimiston on annettava valtuutus työnantajalle, joka:

1) käyttää asbestipurkutöihin vain sellaista työnjohtoa ja sellaisia työntekijöitä, jotka ovat saaneet työsuojeluhallituksen hyväksymän koulutuksen asbestipurkutöihin;

2) noudattaa hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista annettua työsuojeluhallituksen päätöstä (231/90);

3) noudattaa asbestipurkutöissä ja niihin liittyvissä menettelytavoissa muutoinkin niitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Valtuutus on voimassa koko maan alueella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua valtuutusta ei tarvita työssä, jossa poistetaan ulkotiloissa kokonaisena asbestisementistä tehtyjä kattotai seinälevyjä taikka jossa purkutyöhön tarvittava kokonaistyöaika ei ylitä yhtä henkilötyötuntia.

Työsuojeluhallitus voi työsuojelutoimiston esityksestä peruuttaa valtuutuksen, jos 2 momentin mukaiset edellytykset eivät enää täyty.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1991

Työministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Leo Suomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.