1205/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1991

Valtioneuvoston päätös asumisoikeuden haltijoiden valinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä

muuttanut asumisoikeuden haltijoiden valinnasta 27 päivänä syyskuuta 1990 annetun valtioneuvoston päätöksen (900/90) 5 §:n 3 momentin, 6 §:n 1 momentin ja 7 §:n 2 ja 3 momentin sekä

lisännyt 6 §:ään uuden 2 momentin, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

5 §
Hakumenettely

Asumisoikeuden hakija voi hakea asumisoikeutta yksilöimättä tarkemmin asumisoikeustaloa tai huoneistoa, jota hän hakee, tai määrittelemällä yksityiskohtaisesti huoneiston tai huoneistotyypin, jota hän hakee. Haettavaa asumisoikeutta voidaan myös täsmentää muulla tavoin kuten asettamalla ajankohta, mitä ennen asumisoikeuden haltijaksi hyväksymistä ei haluta.

6 §
Asumisoikeuden haltijoiden valinta

Kunta hyväksyy asumisoikeuden haltijaksi tässä päätöksessä asetetut edellytykset täyttävät asumisoikeuden hakijat näiden järjestysnumeron mukaisessa järjestyksessä. Hakijalla, jonka hakemusta tarjottu asumisoikeus vastaa on oikeus tulla hyväksytyksi asumisoikeuden haltijaksi ennen järjestysnumeroltaan jonossa jäljempänä olevaa hakijaa. Asumisoikeus osoitetaan nimettyyn tai riittävästi yksilöityyn huoneistoon valmistuneessa tai suunnitteilla olevassa taikka myöhemmin suunniteltavassa ja valmistuvassa asumisoikeustalossa.

Kunta voi antaa talon omistajan tehtäväksi talon omistajan omistamasta talosta jaettavien asumisoikeuksien tarjoamisen ja tarjouksiin annettavien vastausten vastaanottamisen asumisoikeuksien haltijaksi halukkaiden yksilöimiseksi. Kunnan tulee ennen asumisoikeuden haltijaksi hyväksymistä tarkistaa, ettei asumisoikeuksien tarjonnassa ole loukattu asumisoikeuden hakijoiden 1 momentin mukaista oikeutta. Samaa asumisoikeutta voidaan samalla kertaa tarjota useammalle.

7 §
Asumisoikeuden hakijoiden keskinäinen järjestys

Jos hakijalle on tarjottu hänen hakemuksensa mukaista ja hänen asunnon tarvettaan kohtuudella vastaavaa asuntoa ja hän kieltäytyy kolmannesta tällaisesta asunnosta, kunta siirtää hänet järjestysnumeroltaan muiden hakijoiden jälkeen. Tarjotusta asumisoikeudesta kieltäytymisenä pidetään myös sitä, että hakija kunnan tai, jos tarjousten tekeminen ja niihin annettavien vastausten vastaanottaminen on talon omistajan tehtävänä, talon omistajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa ei vastaa hänelle tehtyyn tarjoukseen tai hänelle annettuun hakemuksen täsmentämiskehotukseen taikka ei esitä tarpeellista selvitystä 3 §:ssä tarkoitetuista seikoista. Määräaika ei saa olla kuukautta lyhyempi.

Järjestysnumeronsa muuttumatta hakija voi muuttaa hakemustaan. Kunta tai, jos tarjousten tekeminen ja niihin annettavien vastausten vastaanottaminen on talon omistajan tehtävä, talon omistaja voi ennen tarjousten tekemistä kehottaa sillä kertaa jaettavien asumisoikeuksien hakijoita täsmentämään hakemustaan. Hakemuksen täsmentämiskehotus tulee antaa todisteellisesti tiedoksi niille hakijoille, joita se koskee. Talon omistajan tulee antaa antamastaan hakemuksen täsmentämiskehotuksesta tieto myös kunnalle, jonka alueella asumisoikeustalo sijaitsee.

Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä syyskuuta 1991.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimiin.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1991

Ministeri
PIRJO RUSANEN

Vanhempi hallitussihteeri
SEIJA HEISKANEN-FRÖSÉN

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.