834/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 8 päivänä toukokuuta 1987 annettuun sijoitusrahastolakiin (480/87) uusi 33 a§ seuraavasti:

33 a §

Sen estämättä mitä edellä 29-33§:ssä on säädetty, voidaan sijoitusrahaston sääntöihin ottaa määräys, että rahasto-osuudet liitetään arvo-osuusjärjestelmään. Osuustodistuksia ei tällöin anneta. Oikeudesta tällaiseen rahasto-osuuteen sekä osuuteen perustuvan suoritusvelvollisuuden täyttämisestä on säädetty arvo-osuustileistä annetussa laissa (827/91).

Päätöksessä rahasto-osuuksien liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään on määrättävä, että jo annetut osuustodistukset on päätöksessä määrättyyn ilmoittautumispäivään mennessä toimitettava johonkin arvo-osuusrekisteriin omistusoikeuden kirjaamista varten. Kirjaamisvelvollisuuden tehosteeksi on määrättävä, että osuudelle tulevaa osinkoa ei makseta rahasto-osuuden omistajalle ennen kuin kirjaus on suoritettu. Pantinhaltijan ja muun oikeudenomistajan on viimeistään ilmoittautumispäivänä ilmoitettava oikeutensa kirjattavaksi rahasto-osuuden omistajan arvo-osuustilille.

Arvo-osuusyhdistyksen on annettava tarkempia määräyksiä menettelystä, jota on noudatettava liitettäessä rahasto-osuuksia arvo-osuusjärjestelmään sekä tiedotettaessa ilmoittautumispäivästä.


Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla.

Hallituksen esitys 104/90
Pankkivaliok. miet. 11/90
Suuren valiok. miet. 240/90

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.