805/1991

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1991

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön 46 §:n muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1943 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (995/43) 46 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 2 päivänä helmikuuta 1962 annetussa asetuksessa (122/62), näin kuuluvaksi:

46 §

Valtioneuvostossa on raha-asiainvaliokunta, jonka puheenjohtajana on pääministeri sekä jäseninä valtiovarainministeri ja kaksi muuta ministeriä, joista toisen määrää pääministeri ja toisena on se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu, sekä ulkoasiainvaliokunta, jonka puheenjohtajana myös on pääministeri sekä jäseninä ulkoasiainministeri ja kolme muuta pääministerin määräämää jäsentä. Tarpeen vaatiessa voi pääministeri määrätä vielä enintään kaksi ministeriä lisäjäseniksi rahaasiainvaliokuntaan ja yhden ministerin lisäjäseneksi ulkoasiainvaliokuntaan. Milloin ulkoasiainministeriön tai valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään on kutsuttu toinenkin ministeri, on hänkin asianomaisen valiokunnan jäsen. Milloin rahaasiainvaliokunnan jäsenenä oleva ministeri 7 §:n 1 momentissa mainitusta syystä ei voi hoitaa tehtäviään, on hänen sijaisekseen määrätty ministeri raha-asiainvaliokunnan jäsen.Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Esko Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.