409/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus mielenterveysasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1990 annetun mielenterveysasetuksen (1247/90) 3-7§ seuraavasti:

Oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittaminen

Jos tuomioistuin on määrännyt rikoksesta syytetyn mielentilan tutkittavaksi ja syytetty on vangittuna, sosiaali- ja terveyshallituksen on toimitettava tuomioistuimen sille lähettämät asiakirjat edelleen tutkimuksesta vastaavalle lääkärille sekä ilmoitettava sen vankilan johtajalle, jossa syytettyä asiakirjojen mukaan säilytetään, missä ja milloin tutkimus toimitetaan.

Jollei syytettyä ole määrätty vangittavaksi, sosiaali- ja terveyshallituksen on toimitettava asiakirjat tutkimuksesta vastaavalle lääkärille ja ilmoitus tutkimuksen paikasta ja alkamisajankohdasta asianomaiselle lääninhallitukselle. Lääninhallituksen on ilmoitettava tutkimuksen paikasta ja alkamisajankohdasta tutkittavalle.

Mielentilatutkimusasiakirjojen toimittaminen

Kun rikoksesta syytetyn mielentila on tutkittu, tutkimuksesta vastaavan lääkärin tulee toimittaa sosiaali- ja terveyshallitukselle selvitys tutkimuksesta ja lausuntonsa syytetyn mielentilasta sekä palauttaa asiakirjat. Kaikki mainitut asiakirjat sekä oman lausuntonsa syytetyn mielentilasta sosiaali- ja terveyshallitus toimittaa tuomioistuimelle.

Hoidon jatkamista koskevan päätöksen toimittaminen

Mielenterveyslain 17§:n 2 momentissa tarkoitettu päätös hoidon jatkamisesta ja sen perusteena olevat asiakirjat tulee toimittaa sosiaali- ja terveyshallitukseen hyvissä ajoin ennen mielenterveyslain 17§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun kuuden kuukauden hoitoajan loppumista.

Sairaalasta poistaminen sairaanhoitopiirin toimintayksikön valvonnassa

Mielenterveyslain 17§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu henkilö, joka on määrätty hoitoon, voidaan ennen lopullista sairaalasta poistamista päästää sosiaali- ja terveyshallituksen määräämin ehdoin sairaalasta enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Tänä aikana henkilö on asianomaisen sairaanhoitopiirin psykiatrisen toimintayksikön valvonnassa. Sairaanhoitopiirin tulee määrätä valvonnasta vastaava psykiatrinen toimintayksikkö.

Mielentilatutkimuksen ja hoidon kiireellisyysjärjestys

Sosiaali- ja terveyshallitus määrää, ottaen huomioon mielentilatutkimusten suorittamisen kiireellisyyden, missä järjestyksessä mielenterveyslain 6§:ssä tarkoitetut potilaat otetaan mielentilan tutkimista tai hoitoa varten valtion mielisairaalaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.