1318/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 6 a - 6 g§ sekä 15§:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 6 a§ muutettuna 15 päivänä maaliskuuta 1974, 29 päivänä huhtikuuta ja 19 päivänä joulukuuta 1980, 31 päivänä joulukuuta 1985 ja 21 päivänä lokakuuta 1988 annetuilla laeilla (219/74, 294 ja 837/80, 1126/85 ja 870/88), 6 b§ muutettuna mainituilla 19 päivänä joulukuuta 1980 ja 31 päivänä joulukuuta 1985 annetuilla laeilla, 6 c§ muutettuna mainitulla 15 päivänä maaliskuuta 1974 annetulla lailla sekä 5 päivänä helmikuuta 1982, 8 päivänä elokuuta 1986 ja 29 päivänä joulukuuta 1989 annetuilla laeilla (110/82, 605/86 ja 1312/89), 6 d§ muutettuna mainituilla 15 päivänä maaliskuuta 1974, 29 päivänä huhtikuuta 1980, 5 päivänä helmikuuta 1982 ja 31 päivänä joulukuuta 1985 annetuilla laeilla sekä 21 päivänä toukokuuta 1976 annetulla lailla (414/76), 6 e§ 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1315/87), 6 f§ muutettuna mainituilla 15 päivänä maaliskuuta 1974 ja 31 päivänä joulukuuta 1985 annetuilla laeilla sekä 7 päivänä tammikuuta 1977 ja 19 päivänä huhtikuuta 1985 annetuilla laeilla (20/77 ja 328/85), 6 g§ muutettuna mainituilla 15 päivänä maaliskuuta 1974 ja 29 päivänä huhtikuuta 1980 annetuilla laeilla ja 15§:n 2 momentti mainitussa 7 päivänä tammikuuta 1977 annetussa laissa, sekä

muutetaan 15§:n 1 momentti ja 16§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 15§:n 1 momentti mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa ja 16§:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (1028/81), seuraavasti:

15 §

Edellä 1§:n 5 momentissa tarkoitettuihin eläketurvakeskuksen, 4§:ssä tarkoitettuihin eläketurvakeskuksen tai eläkelaitoksen sekä 8 g§:ssä tarkoitettuihin eläkelaitoksen päätöksiin saa hakea muutosta ja päätöksen poistamista siten kuin työntekijäin eläkelaissa on säädetty.


16 §

Tämän lain mukaista vakuutusta hoitaa maatalousyrittäjien eläkelaitos. Eläkelaitos huolehtii myös viljelijöiden sukupolvenvaihdoseläke- ja luopumiseläketurvasta siten kuin maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetussa laissa (1317/90) ja luopumiseläkelaissa (16/74) on säädetty. Asetuksella voidaan säätää, että maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa myös maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa (1026/81) tarkoitetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen tehtävät.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1991.

Hallituksen esitys 209/90
Sosiaalivaliok. miet. 45/90
Suuren valiok. miet. 228/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.