1294/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 1990 ja 1991 koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuksissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään indeksiehdon käytöstä vuosia 1990 ja 1991 koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuksissa annettuun lakiin (1190/89) uusi näin kuuluva 2 a§:

2 a §

Sen lisäksi, mitä 2§:ssä on säädetty, saadaan siinä tarkoitettuihin työ-, virka- ja toimiehtosopimuksiin ottaa keskusjärjestöjen kutsuman sovittelijan 9 päivänä marraskuuta 1990 antaman kokonaisratkaisun jälkimmäistä sopimusvuotta koskevan esityksen mukainen indeksiehto, jos keskusjärjestöt ovat tehneet esityksen mukaisen sopimuksen viimeistään 15 päivänä marraskuuta 1990. Tällainen indeksiehto voidaan ottaa myös muuhun työ-, virka- ja toimiehtosopimukseen, joka on tehty tai saatettu kokonaisratkaisun jälkimmäisen sopimusvuoden ajaksi viimeistään 15 päivänä marraskuuta 1990 sovittelijan antaman kokonaisratkaisun jälkimmäistä sopimusvuotta koskevan esityksen mukaiseksi ja josta on viimeistään sanottuna päivänä kello 24.00 toimitettu valtakunnansovittelijain toimistoon jäljennös.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 280/90
Valtiovarainvaliok. miet. 83/90
Suuren valiok. miet. 264/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.