1287/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki sijoitusrahastolain 40§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä toukokuuta 1987 annetun sijoitusrahastolain (480/87) 40§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 26 päivänä toukokuuta 1989 annetussa laissa (500/89), seuraavasti:

40 §

Sijoitusrahastoon kuuluvat arvopaperit ja muut varat on säilytettävä yhdessä tai useammassa säilytyspankissa. Säilytyspankkina voi toimia ainoastaan talletuspankki, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori tai arvopaperinvälitysliike. Säilytyspankin tehtävänä on lisäksi vastaanottaa ja suorittaa rahastoa koskevat maksut rahastoyhtiön antamien ohjeiden mukaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 224/90
Pankkivaliok. miet. 9/90
Suuren valiok. miet. 183/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.