1246/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki lääninoikeuslain 11§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun lääninoikeuslain (1021/74) 11§:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetussa laissa (242/89), seuraavasti:

11 §

Yhden lainoppineen jäsenen sijasta osallistuu lääninoikeudessa asian käsittelemiseen ja ratkaisemiseen asiantuntijajäsen:


3) asiassa, jossa on kysymys mielenterveyslaissa (1116/90) tarkoitetusta henkilön määräämisestä hoitoon tai hoidon jatkamisesta hänen tahdostaan riippumatta;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tämän lain voimaan tultua lääninoikeudessa käsiteltäviin mielisairaslaissa (187/52) tarkoitettuihin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta säännöstä.

Lääninoikeuslain 11 a§:n nojalla annettu määräys toimia asiantuntijajäsenenä tai tämän varajäsenenä asiassa, jossa on kysymys muutoksenhausta mielisairaslain 53§:n 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen, koskee tämän lain voimaan tultua myös tässä laissa tarkoitettuja asioita.

Hallituksen esitys 220/90
Talousvaliok. miet. 11/90
Suuren valiok. miet. 184/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.