1112/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Asetus rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun asetuksen 1 ja 2§:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista 1 päivänä maaliskuuta 1974 annetun asetuksen (198/74), 1 ja 2§, sellaisina kuin ne ovat 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa (212/87), seuraavasti:

1 §

Rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) mukaisen korvauksen hakemista varten valtiokonttori vahvistaa hakemuslomakkeen kaavan. Lomakkeita saa maksutta valtiokonttorilta, valtiokonttorin asiamieheltä, kansaneläkelaitoksen paikallistoimistosta, paikallispoliisilta sekä Suomen diplomaattisesta ja konsuliedustustosta.

2 §

Korvaushakemus voidaan jättää valtiokonttoriin, valtiokonttorin asiamiehelle tai kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.