1076/1990

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1990

Asetus kansanterveyslaitoksessa suoritetuista tutkimuksista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan kansanterveyslaitoksessa suoritetuista tutkimuksista perittävistä maksuista 18 päivänä lokakuuta 1985 annettuun asetukseen (817/85) liittyvä hinnasto, sellaisena kuin se on 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa asetuksessa (936/88), näin kuuluvaksi:

Liite

HINNASTO
TUTKIMUS HINTA
Actinomyces, viljely 212
F-Adenovirusantigeeni 37
S-Alaniiniaminotransferaasi 53
S-Albumiini 52
S-Alkalinen fosfataasi 45
B-Alkoholi, määritys 230
B-Alkoholi, lisälausunto 190
S-Amikasiini 72
Anionimääritys ionikromatografisesti 300
S-Aspartaattiaminotransferaasi 48
S-Aspergillus vasta-aineet 35
Autovaksiini 535
Bakteeri, aerobinen MBC-määritys lääkkeelle 204
Bakteeri, aerobinen MIC-määritys lääkkeelle 105
Bakteeri, anaerobinen MBC-määritys lääkkeelle 204
Bakteeri, anaerobinen MIC-määritys lääkkeelle 105
Bakteeri, lajimääritys, aerobibakteeri 162
Bakteeri, lajimääritys, anaerobibakteeri 314
Bakteeri, värjäys 37
U-Bakteeri, aluslasiviljely 72
U-Bakteeri, porrastettu järjestelmä 50
F-Bakteeri, viljely 1 (salmonella, shigella, yersinia, kampylobakteeri) 185
F-Bakteeri, viljely 2 (Cl. difficile, St.aureus, hiiva) 185
PU-Bakteeri, viljely 1 (punktio yms. syvät märkänäytteet) 185
PU-Bakteeri, viljely 2 (pintamärkä, iho yms. näytteet) 105
LI-Bakteeri, viljely 138
B-Bakteeri, viljely 138
EX-Bakteeri, viljely 185
U-Barbituraatit (kval) 72
U-Bentsodiatsepiinit (kval) 72
S-Bilirubiini 35
S-Bilirubiinikonjugaatit 75
S-Chlamydia vasta-aineet(CF) 50
Chlamydia trachomatis antigeenin osoitus 121
Chlamydia trachomatis, viljely 121
F-Clostridium difficile, viljely 105
S-Difenyylihydantoiini 95
Difteria-aikuisrokote
10 x 1 annos 35
5 x 10 annosta 44
Difteria, lajimääritys 138
S-Difteria vasta-aineet 100
Difteria, viljely 72
Dipropyyliasetaatti ks. Natriumvalproaatti
S-Disopyramidi 127
DNA-tutkimus perinnöllisestä sairaudesta 1 000
DNA-identifikaatiotutkimus 1 500
DNA-tutkimus tahrasta 1 500
F-Enteropatogeeninen E.coli, viljely 50
F-Entropatogeeninen E.coli, tyypitys 138
NS-Eosinofiilit limakalvoilta 37
EX-Eosinofiilit 37
S-Etosuksimidi 95
S-Fenobarbitaali 100
Fenytoiini ks. Difenyylihydantoiini
Fotometrinen lääkeainemääritys 72
S-Gentamysiini pitoisuus 72
F-Giardia 50
S-Glutamyylittransferaasi 58
Gonokokkiviljely 1 (u, c, r; 1 näyte) 37
Gonokokkiviljely 2 (u, c, r; 2 näytettä) 69
Gonokokkiviljely 3 (u, c, r; 3 näytettä) 105
PS-Gonokokki, viljely 72
Gonokokki, porrastettu järjestelmä 37
Haemophilus influenzaen tyyppimääritys 37
Haemophilus influenzaen vasta-aine-määritys 105
S-Herpes simplex vasta-aineet (CF) 50
Hiiva, viljely 37
Hinkuyskärokote 10 x 1 annos 35
HI-virus, antigeenin osoitus 130
S-HI-virus vasta-aineet 80
HI-virus, viljely 1 940
HIV-varmistustesti 870
S-Homepölykeuhko vasta-aineet 80
Hygienianäyte, viljely 72
Hypotyreoosiseulonta, ks. Tyreotropiini napaseerumista
U-Immunoelektroforeesi, myös vapaat kevyet ketjut 220
S-Immunoelektroforeesi 200
S-Immunoglobuliinit G,A,M 105
S-Immunoglobuliini A 35
S-Immunoglobuliini G 35
S-Immunoglobuliini M 35
U-Immunoglobuliini, kevyet ketjut 105
B-Isyystutkimus, veriryhmämääritys 900
B-Isyystutkimus, DNA-tutkimus 1 500
Kaasukromatografinen lääkeainemääritys 138
Kaksoisrokote 10 x 1 annos 35
FS-Kalsium 49
DU-Kalsium 37
F-Kampylobakteeri, viljely 50
S-Karbamatsepiini 95
S-Kinidiinijp 95
S-Klonatsepaami 95
Kloorifenolit kaasukromatografisesti 600
Kokonaisorgaaninen hiili vesinäytteistä 120
Kokonaisorgaaniset halogeenit 900
F-Kolera, viljely 72
FS-Koesteroli, high density lipoproteiinit 65
Koliiniesteraasi ks. Pseudokoliiniesteraasi
Kolmoisrokote 5 x 10 annosta 88
S-Komplementti C3 50
S-Komplementti C4 50
P-Kylmähemagglutiniini 35
Lavantautirokote 1 x 10 annosta 35
Legionella, tyypitys 275
Legionella, viljely 215
Liikenne lääkeaine-huumetutkimus ja lausunto 915
Listeria, viljely 105
S-Litium 37
Lääkeainelausunto, teoreettinen 436
U-Lääkeaineseulonta (kval) 320
F-Madonmunat (kval) 35
S-Magnesium 37
DU-Magnesium 37
MBC-määritykset
ks. Bakteeri, aerobinen MBC-määritys lääkkeelle
ks. Bakteeri, anaerobinen MBC-määritys lääkkeelle
Meningokokki, tyypitys 37
MIC-määritykset
ks. Bakteeri, aerobinen MIC-määritys lääkkeelle
ks. Bakteeri, anaerobinen MIC-määritys lääkkeelle
Mikrobin tunnistus DNA-koettimella 300
S-Mononukleoosi, vasta-aineet, absorboitu 50
S-MPR vasta-ainetutkimus 204
Mutageenisuustestit Salmonella/mikrosomimenetelmä
- yksittäisen aineen mutageenisuuden testaus (4 kantaa) 6 000
- yksittäisen kemikaalin mutageenisuuden testaus (kutakin kantaa kohti) 1 500
-altistumistesti virtsasta 6 000
- vesi- tai ilmanäytteen mutageenisuuden testaus 5 500
S-Mykoplasma vasta-aineet (CF) 50
Märkäviljely
ks. PU-Bakteeri, viljely 1
ks. PU-Bakteeri, viljely 2
S-Natriumvalproaatti 95
Nestekromatografinen lääkeainemääritys 138
S-Netilmysiini pitoisuus 72
Nieluviljely, ks. PS-Streptokokki, viljely
S-Nitrasepaami 105
Nokardiaviljely 407
Ohutkerroskromatografinen lääkeainemääritys 72
Oikeusserologinen sekretor-määritys 330
Oikeusserologinen spermatahran määritys 400
F-Parasiitit 105
PCB-aineet kaasukromatografisesti 600
S-Pertussis vasta-aineet 69
Pertussis, viljely 124
Pestisidimääritys kaasukromatografisesti 500
Pneumokokki, tyypitys 138
S-Polio vasta-aineet 220
Polyklooratut dibentsodioksiinit ja dibentsofuraanit massaspektrometrisesti 12 000
S-Primidoni 95
S-Pseudokoliiniesteraasi 143
Pyrogeenikoe (proteiini) 2 000
Pyrogeenikoe (vesi) 1 400
S-Rabies vasta-aineet 165
Rokotteiden toimitusmaksu 35
Rokotus, toimenpidemaksu (ei sisällä rokotteen hintaa) 42
F-Rotavirus antigeeni 37
F-Salmonella, viljely 50
F-Shigella, viljely 50
Sieni, lajimääritys 185
Sieni, natiivivalmiste 35
Sieni, viljely 72
SK-Sieni, viljely 72
PU-Sieni, viljely 127
Sieni, värjäys 35
S-Sikotautivirus vasta-aineet, CF ja HIG 50
S-Sikotautivirus vasta-aineet, neutralisaatio 165
Stafylokokki, faagityypitys 72
H-Steriiliyden tutkiminen (erä) 341
H-Steriiliyden tutkiminen (kpl) 95
PS-Streptokokki, viljely 50
PS-Streptokokki, porrastettu järjestelmä 37
S-Sytomegalovirus vasta-aineet (CF) 50
Tahran lajimääritys 250
Tahran veriryhmämääritys 1 200
S-Teofylliini 118
Tetanusrokote
10 x 1 annos 35
5 x 10 annosta 44
Tetanus-d-rokote
10 x 1 annos 35
5 x 10 annosta 53
S-Tetanus vasta-aineet (in vivo) 360
S-Tetanus vasta-aineet (in vitro) 60
S-Tobramysiinipitoisuus 72
Toksisuuskoe (Ph. Eur. Abnormal Toxicity) 644
S-Toksoplasma vasta-aineet (CF ja IF) 50
Treponema pallidum, osoittaminen 72
FL-Trichomonas ja hiiva, viljely 35
S-Trijodityroniini 115
S-Trijodityroniini, sitoutumiskoe 65
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, herkkyysmääritys (suppea, 1-2 lääkettä) 127
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, herkkyysmääritys (suppea, noin 6 lääkettä) 185
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, herkkyysmääritys (laaja, > 6 lääkettä) 380
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, tyypitys suppea 407
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, tyypitys laaja 605
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, viljely 50
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, värjäys 35
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, värjäys ja viljely 77
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, viljely + alustava lajimääritys 127
Tuberkuloosibakteeri, marsukoe 231
S-Tuhkarokko vasta-aineet,
-hemagglutination inhibitio 105
-CF 50
Tularemia vasta-aineet 50
S-Tyreotropiini 155
TSH-Tyreotropiini napaseerumista 35
S-Tyroksiini 95
S-Tyroksiini, vapaa 150
Ulosteviljely 1, ks. F-Bakteeri, viljely 1
Ulosteviljely 2, ks. F-Bakteeri, viljely 2
S-Uraatti 59
DU-Uraatti 59
FS-Urea 45
DU-Urea 45
S-Varicella-zoster vasta-aineet 50
B-Veriryhmämääritys 900
Veriviljely, ks. B-Bakteeri, viljely
S-Vihurirokko vasta-aineet 50
S-Vihurirokkoimmuniteetti 50
Virtsa-aine, ks. Urea
Virtsahappo, ks. Uraatti
Virtsaviljely
ks. U-Bakteeri, aluslasiviljelys
ks. U-Bakteeri, porrastettu järjestelmä
S-Virus vasta-aineet, laaja seulonta (CF)
-yksiseerumi 233
-pariseerumi 470
LI-Virus vasta-aineet, laaja seulonta (CF) 233
Virusviljely 286
Virus, antigeenin osoittaminen 105
S-Virus vasta-aineet, 1 antigeeni (CF) 50
S-Virus vasta-aineet, 2-3 antigeenia
(CF) 88
S-Virus vasta-aineet, 4-6 antigeenia
(CF) 127
S-Virus vasta-aineet, 7-9 antigeenia
(CF) 165
S-Virus vasta-aineet, spesifinen, IGG 105
S-Virus vasta-aineet, spesifinen, IGM 105
S-Virus vasta-aineet, spesifinen, IGA 105
S-Virus vasta-aineet
-CF-menetelmä 50
-geelihemolyysikoe 50
-hemagglutinaation inhibitiokoe 105
-influenssan alatyyppimääritys 152
-neutralisaatiokoe 165
-immunofluoresenssi 50
-latex-agglutinaatio 50
-EIA-koe 105
Yersinia, tyypitys 72
S-Yersinia vasta-aineet 45
F-Yersinia, viljely 50
Yskösviljely, ks. EX-Bakteeri, viljely
Äidinmaidon bakteriologinen kontrolli 37
Äitiysneuvoloiden seulontatutkimus 20

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Niihin suoritteisiin, joiden tuottaminen on aloitettu ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaantullessa voimassa ollutta hinnastoa.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.