1008/1990

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1990

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/86) 35§:n 1 momentin 4 ja 11 kohta, 45§:n 1 momentin 9 ja 23 kohta, 47§ ja 58§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 35§:n 1 momentin 4 ja 11 kohta sekä 45§:n 1 momentin 9 ja 23 kohta 23 päivänä helmikuuta 1990 annetussa asetuksessa (197/90) ja 47§ 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1230/87), seuraavasti:

35 §

Vankeinhoitolaitoksessa on seuraavat virat:


4) suunnittelija, koulutussuunnittelija, psykologi, talouspäällikö, sosiaalipäällikkö, käyttöpäällikkö, ylihoitaja, kirjastonhoitaja, vartiopäällikkö, sijoittaja, koulutussihteeri, opinto-ohjaaja, apulaisvartiopäällikkö, opettaja, apulaiskamreeri, notaari, sosiaalityöntekijä ja sähköteknikko;


11) kurssisihteeri, kirjastosihteeri, virastosihteeri, toimistosihteeri ja toimistovirkailija;


45 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


9) sosiaalityöntekijällä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (888/83) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai virkaan soveltuva korkeakoulututkinto taikka vankeinhoitotutkinto, jonka lisäksi on hankittu riittävä sosiaalityön tuntemus;


23) tilanhoitajalla virkaan soveltuva opistotason tutkinto;


47 §

Vankeinhoitoalan tutkinnoista säädetään vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetussa asetuksessa (735/90).

58 §

Laitoshallinnon virka- ja palveluspuvuista sekä niiden käytöstä määrää oikeusministeriö. Vankeinhoitolaitoksen virkamiesten aseistuksesta ja muista turvallisuusvälineistä määrää niin ikään oikeusministeriö.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1990.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.