722/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Asetus vesiasetuksen 12 a ja 20§:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun vesiasetuksen (282/62) 12 a ja 20§, sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä marraskuuta 1987 annetussa asetuksessa (860/87), seuraavasti:

12 a §

Kelpoisuusvaatimuksena osastosihteerillä ja kirjaajalla on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai muu virkaan soveltuva tutkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Osastosihteerin ja kirjaajan tehtävistä määrätään työjärjestyksessä. Muiden virkamiesten tehtävät määrää vesioikeuden päällikkö.

20 §

Kelpoisuusvaatimuksena vesiylioikeuden sihteerillä on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Vesiylioikeuden osastosihteerin ja kirjaajan kelpoisuusvaatimuksista on vastaavasti voimassa, mitä vesioikeuden osastosihteerin ja kirjaajan kelpoisuusvaatimuksista säädetään 12 a§:n 1 momentissa.

Vesiylioikeuden sihteerin, osastosihteerin ja kirjaajan tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.