603/1990

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Laki tapaturmavakuutuslain 58§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 58§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä maaliskuuta 1962 annetussa laissa (205/62), näin kuuluvaksi:

58 §

Vakuutuslaitos on velvollinen suorittamaan vuosittain valtiolle erityisen maksun käytettäväksi yksityisten työnantajien töissä sattuvista työtapaturmista valtiolle aiheutuvia kustannuksia varten. Maksun suuruuden vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Hallituksen esitys 69/90
Sosiaalivaliok. miet. 16/90
Suuren valiok. miet. 62/90

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.