353/1990

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 1990

Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan pysäköintivirhemaksusta 3 päivänä huhtikuuta 1970 annetun lain (248/70) 7§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1981 annetulla lailla (972/81), näin kuuluvaksi:

7 §

Pysäköintivirhemaksu on virheen laadusta riippumatta viisikymmentä markkaa. Sisäasiainministeriö saa kuitenkin, milloin liikenteellisten syiden katsotaan vaativan, korottaa maksun määrän enintään kahdeksi sadaksi markaksi. Korotus voi koskea myös kuntaa tai kunnan tiettyä aluetta.

Milloin kunnallinen pysäköinninvalvonta on järjestetty, sisäasiainministeriön on ennen korotuksen määräämistä saatava asiasta kunnan lausunto.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990.

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.

Hallituksen esitys 2/90
Liikennevaliok. miet. 1/90
Suuren valiok. miet. 17/90

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.