274/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1990

Asetus lukioasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun lukioasetuksen (719/84) 47§ sekä

muutetaan 39§:n 2 momentti ja 46§:n 4 momentti seuraavasti:

39 §

Milloin kunnassa lukion kielenopetus on järjestetty lukiolain 21§:n 4 mukaisesti, kunnassa sijaitsevien lukioiden oppiaineiden opettamiseen käytettävää tuntimäärää saadaan korottaa enintään kahdella tunnilla viikossa kutakin mainitussa pykälässä tarkoitettua kieltä kohti kullakin vuosiluokalla, jolla asianomaisen kielen opetusta annetaan, yhtä kieltä lukuunottamatta. Sellaisessa kunnassa, jossa on vähintään 100 000 samankielistä asukasta, saadaan tuntimäärää korottaa kuitenkin enintään 30 tunnilla alkavaa 100 000 samankielistä asukasta kohti. Kaksikielisessä kunnassa korotus lasketaan erikseen kumpaakin kieliryhmää varten. Tuntimäärän sijoittamisesta lukioihin päättää koululautakunta.


46 §

Oppilaat otetaan kunnassa sijaitsevien lukioiden ensimmäiselle luokalle peruskoulun kevätlukukauden päätyttyä siten, että osa oppilaspaikoista jätetään myöhemmin täytettäväksi. Jos lukioon ilmoittautuneita on enemmän kuin täytettäviä oppilaspaikkoja, otetaan oppilaat päästötodistuksen äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraitten kielten, uskonnon, elämänkatsomustiedon, historian ja yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Kaksikielisessä kunnassa oppilaat otetaan erikseen suomenkielisiin ja erikseen ruotsinkielisiin lukioihin. Koululautakunta ottaa oppilaat.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.