187/1990

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1990

Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 1990 ja 1991 koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuksissa annetun lain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään indeksiehdon käytöstä vuosia 1990 ja 1991 koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuksissa 22 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1190/89) 2§:ään uusi näin kuuluva 3 momentti:

2 §

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty kokonaisratkaisun mukaisen indeksiehdon sallittavuudesta, sovelletaan myös kokonaisratkaisun mukaisiin työ-, virka- ja toimiehtosopimuksiin, jos sopimus on tehty sitovaa neuvottelutulosta noudattaen, josta sopimusosapuoli on 1 momentissa säädetyn määräajan jälkeen, kuitenkin 15 päivään tammikuuta 1990 kello 10.00 mennessä toimittanut keskusjärjestölleen ja valtakunnansovittelijalle jäljennöksen.


Tämä laki tulee voimaan 26 päivänä helmikuuta 1990.

Hallituksen esitys 257/89
Valtiovarainvaliok. miet. 2/90
Suuren valiok. miet. 4/90

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.