148/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Laki hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan hammaslääkärintoimen harjoittamisesta 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun lain 6§:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1289/87), sekä

lisätään 6§:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 4 momentti sekä muutettu 3 momentti siirtyvät 3-5 momentiksi, seuraavasti:

6 §

Mitä 2-5§:ssä on säädetty, koskee vain Suomen kansalaista, lukuunottamatta 2§:n 2 momenttia, jota sovelletaan myös muiden pohjoismaiden sekä Suomessa hammaslääketiedettä opiskeleviin muiden valtioiden kansalaisiin.

Lääkintöhallitus voi määrääminsä ehdoin myöntää hakemuksesta muun pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oikeus toimia hammaslääkärinä muussa pohjoismaassa, 3-4§:ssä tarkoitetun oikeuden toimia Ahvenanmaan maakunnassa.


Lääkintöhallitus voi peruuttaa 3 momentissa tarkoitetun luvan, jos siihen harkitaan olevan syytä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Hallituksen esitys 174/89
Talousvaliok. miet. 14/89
Suuren valiok. miet. 237/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.