30/1990

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1990

Asetus jakoasetuksen 9§:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1952 annetun jakoasetuksen 9§:n 6 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä marraskuuta 1988 annetussa asetuksessa (976/88), sekä

muutetaan 9§:n 7 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 18 päivänä marraskuuta 1988 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

9 §

Joka on tyytymätön maanmittaustoimiston 5 momentin nojalla antamaan päätökseen, saa hakea siihen muutosta valittamalla maanmittaushallitukseen. Valituskirjelmä on puhevallan menettämisen uhalla annettava maanmittaustoimistoon viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä päätöksen tiedoksi saamisesta. Valituskirjelmä voidaan valittajan vastuulla toimittaa maanmittaustoimistoon sanotun määräajan kuluessa myös maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.