1067/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Laki valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään valtion liikelaitoksista 10 päivänä heinäkuuta 1987 annettuun lakiin (627/87) uusi näin kuuluva 25 a§:

25 a §
Vakuutukset ja vahinkojen korvaaminen

Vakuutusten ottamisessa liikelaitoksen on noudatettava valtioneuvoston antamia määräyksiä.

Valtioneuvosto päättää yleisistä periaatteista, joilla liikelaitoksen hallinnassa olevaa valtion omaisuutta ja liikelaitoksen toimintaa kohtaavat vahingot voidaan korvata valtion tulo- ja menoarviosta. Liikelaitoksen vahinkojen korvaamisesta aiheutuneista kustannuksista voidaan liikelaitokselta periä valtion tulo- ja menoarvioon tuloutettava maksu, jonka yleiset perusteet vahvistaa valtioneuvosto. Valtiokonttori antaa tarkemmat määräykset valtion korvaamisen ehdoista.

Milloin liikelaitokselle on korvattu valtion tulo- ja menoarviosta liiketoiminnassa käytettävää omaisuutta tai liiketoimintaa kohdannut vahinko, siirtyy oikeus korvauksen saamiseen vahingon aiheuttajalta valtiokonttorille.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 205/89
Valtiovarainvaliok. miet. 66/89
Suuren valiok. miet. 156/89

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.