500/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Laki sijoitusrahastolain 1 ja 40§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä toukokuuta 1987 annetun sijoitusrahastolain (480/87) 1§:n 4 kohta ja 40§:n 1 momentti näin kuuluviksi:

1 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


4) säilytyspankilla pankkia tai arvopaperinvälitysliikkeistä annetussa laissa (499/89) tarkoitettua arvopaperinvälitysliikettä, jossa sijoitusrahaston varat säilytetään ja joka ottaa vastaan ja suorittaa sijoitusrahastoa koskevat maksut; sekä


40 §

Sijoitusrahastoon kuuluvat arvopaperit ja muut varat on säilytettävä yhdessä tai useammassa säilytyspankissa. Säilytyspankkina voi toimia ainoastaan liikepankki, säästöpankki, osuuspankki, Postipankki Oy tai arvopaperinvälitysliike. Säilytyspankin tehtävänä on lisäksi vastaanottaa ja suorittaa rahastoa koskevat maksut rahastoyhtiön antamien ohjeiden mukaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Hallituksen esitys 234/88
Pankkivaliok. miet. 2/88
Suuren valiok. miet. 49/88

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.