176/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan ympäristöministeriöstä 12 päivänä helmikuuta 1988 annetun asetuksen (143/88) 12§:n 15 kohta ja 44§,

muutetaan 7§:n 2 momentti, 10§:n 1 momentin 7, 18 ja 24 kohta, 12§:n 12 ja 14 kohta ja 13§:n 2 momentti sekä

lisätään 21§:ään uusi 4 a kohta seuraavasti:

7 §

Ministeriön yhteydessä toimivat kaavoitus- ja rakennusneuvosto, kaavoitus- ja rakennustutkimuksen neuvottelukunta, maa-ainesasiain neuvottelukunta, rakennusteknillinen neuvottelukunta sekä rakennussuojeluneuvottelukunta, joista on säädetty erikseen.

10 §

Ministeriössä on:


7) lainsäädäntöneuvos ja neuvotteleva virkamies;


18) tutkimussihteeri ja kirjastonhoitaja;


24) osastosihteereitä, julkaisusihteereitä ja avustaja;


12 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


12) neuvottelevalla virkamiehellä, ylitarkastajalla, erikoistutkijalla, tutkijalla, erikoissuunnittelijalla, suunnittelijalla, koulutuspäälliköllä, tiedotuspäälliköllä, taloussihteerillä, kansainvälisten asiain sihteerillä, esittelijällä, tutkimussihteerillä, kirjastonhoitajalla ja tiedotussihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;


14) avustajalla, kamreerilla, kirjaajalla, pääkirjanpitäjällä ja arkistonhoitajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotason tutkinto;


13 §

Lainsäädäntöneuvoksen ja neuvottelevan virkamiehen nimittää valtioneuvosto. Lainsäädäntöneuvos nimitetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.


21 §

Kansliapäällikkö ratkaisee, mikäli valtioneuvoston ohjesäännön 32§:stä ei muuta johdu tai ministeri ole pidättänyt asiaa ratkaistavakseen, ne ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat:


4 a) valtion virkamieslain (755/86) 30§:n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen tekemistä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.