572/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (402/74) 7§ sekä

lisätään lakiin uusi 2 a§ seuraavasti:

2 a §

Edellä 2§:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä sekä niitä suoritettaessa käytettävistä voima- ja pakkokeinoista säädetään asetuksella ja määrätään lisäksi valtioneuvoston tai puolustusministeriön päätöksellä. Asetuksella säädetään niin ikään aluevalvontaa koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta tuomittavista rangaistusseuraamuksista, joina voivat olla sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

7 §

Puolustusvoimien viroista säädetään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Tällä lailla kumotaan puolustusvoimien viroista ja toimista 1 päivänä helmikuuta 1974 annettu laki (91/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Hallituksen esitys 203/87
Puolustusasiainvaliok. miet. 2/88
Suuren valiok. miet. 43/88

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.