382/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetun asetuksen (368/61) 18§,

sellaisena kuin se on osittain muutettuna 13 päivänä maaliskuuta 1981 annetulla asetuksella (188/81), sekä

muutetaan 11§:n 2 momentti ja 32 a§:n 2 momentti,

sellaisena kuin ne ovat, 11§:n 2 momentti 19 päivänä marraskuuta 1982 annetussa asetuksessa (826/82) ja 32 a§:n 2 momentti 17 päivänä helmikuuta 1984 annetussa asetuksessa (194/84), näin kuuluviksi:

11 §

Ulosottomiehen tulee tarkastaa ulosottoapulaisen laatima estetodistus ja, jollei todistus anna aihetta huomautuksiin, varmentaa se allekirjoituksellaan. Ulosottomies voi määrätä tähän tehtävään myös alaisensa virkamiehen. Täytäntöönpanoasiakirjat estetodistuksineen on viipymättä palautettava hakijalle. Ulosottomiehen on kuitenkin määrättävä ulosottoapulainen jatkamaan täytäntöönpanoa, jos hän katsoo sen aiheelliseksi.

32 a §

Milloin 1 momentissa mainittu määräys on annettu, oikeusministeriö voi myöntää hakijalle luvan hakea saamisen ulosottoa siten, että ulosotossa tarvittavat tiedot toimitetaan ulosottomiehelle automaattista tietojenkäsittelyä apuna käyttäen. Ulosottomies voi ulosottohakemuksen sisältämien tietojen perusteella valmistaa 2§:n 3 momentissa mainitun täytäntöönpanokirjan. Ulosottomiehen tilitykset ja ilmoitukset hakijalle voidaan tehdä automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen. Perimiskuitin sijasta hakijalle voidaan toimittaa erillinen tilityserittely. Todistus perimistä kohdanneesta esteestä voidaan merkitä alkuperäisen täytäntöönpanokirjan sijasta tulosteeseen, joka sisältää samat tiedot kuin ulosottomiehen tämän momentin perusteella valmistama täytäntöönpanokirja. Estetodistuksella varustettua tulostetta voidaan käyttää myöhemmin täytäntöönpanokirjana alkuperäisen täytäntöönpanokirjan sijasta.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 1988.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.