1248/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki väestökirjahallinnosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan väestökirjahallinnosta 20 päivänä tammikuuta 1984 annetun lain (76/84) 7§ sekä

muutetaan 2§:n 2 ja 3 momentti, 4, 5 ja 8§ näin kuuluviksi:


Väestökirjahallinnon paikallisviranomaisia ovat rekisteritoimistot.

Rekisteritoimisto on väestökirjanpidon hoitamista koskevissa tehtävissään väestörekisterikeskuksen alainen. Muissa asioissa rekisteritoimisto on lääninhallituksen alainen.

Rekisteritoimiston tehtävistä, jotka koskevat väestökirjanpidon hoitamista, säädetään väestökirjalaissa (141/69).

Rekisteritoimiston virka-alueena on kihlakunta.

Rekisteritoimistolla ja sen virkamiehellä voi olla väestökirjanpitoon kuuluvien tehtävien lisäksi myös muita tehtäviä siten kuin erikseen säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 197/87
Laki- ja talousvaliok. miet. 18/87
Suuren valiok. miet. 169/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.