984/1987

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rajavartiolaitoksesta 10 päivänä tammikuuta 1975 annetun lain (5/75) 4 ja 7§ sekä 9§:n 1 ja 3 momentti sellaisina kuin niistä ovat, 4§ 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (1059/86) sekä 9§:n 1 ja 3 momentti 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (332/83), näin kuuluviksi:

4 §

Rajavartiolaitoksessa voi olla seuraavia sotilasvirkoja:

rajavartiolaitoksen päällikkö, rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kenraalimajuri, kontra-amiraali, eversti, kommodori, everstiluutnantti, komentaja, majuri, komentajakapteeni, kapteeni, kapteeniluutnantti, yliluutnantti, luutnantti, toimiupseeri, sotilasyliteknikko, sotilasteknikko, ilma-aluksen päällikkö, merivartija ja rajavartija.

Sotilasviranhaltijan tulee olla miespuolinen henkilö.

7 §

Rajavartiolaitoksen virkamiehen velvollisuudesta siirtyä toiseen virkaan säädetään asetuksella.

9 §

Rajavartiolaitoksen sotilasviroissa palvelevat ovat rikoslain 45 luvun sotilaita koskevien säännösten alaisia.


Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, milloin se 2 momentissa tarkoitettujen henkilöiden virka-aseman tai tehtävien laatuun nähden katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, ettei sotilasrangaistussäännöksiä tai asetuksessa mainittua osaa niistä ole heihin sovellettava.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 77/87
Puolustusasiainvaliok. miet. 1/87
Suuren valiok. miet. 70/87

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.