260/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 30 päivänä huhtikuuta 1964 annettuun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelakiin (202/64) uusi näin kuuluva 6 a ja 6 b§:

6 a §

Edellä 6§:ssä tarkoitettuihin menoihin kuuluviksi luetaan myös siirrot eläkevastuurahastoon, jonka eläkelaitoksen valtuuskunta voi perustaa eläkelaitoksen tästä laista johtuvien eläkemenojen tasoittamiseksi.

Eläkevastuurahaston varat sijoitetaan turvaavasti ja tuloa tuottavasti. Sijoitustoiminnassa asetetaan etusijalle tuotannolliset sekä tuotannollista ja elinkeinotoimintaa edistävät kohteet. Erityisestä syystä lainaa voidaan myöntää myös jäsenyhteisön lakisääteisten tehtävien hoidon kannalta tai muutoin välttämättömiin kohteisiin sijoitustoiminnan yleissuunnitelmassa tarkemmin määriteltävällä tavalla.

6 b §

Eläkelaitoksessa on sijoitusneuvottelukunta, jonka tehtävänä on vuosittain hyväksyä sijoitustoiminnan yleissuunnitelma ja seurata sen toteutumista.

Eläkelaitoksen hallitus kutsuu toimikaudekseen sijoitusneuvottelukuntaan kahdeksan jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenistä kahden tulee edustaa valtiovarainministeriötä, yhden sisäasiainministeriötä ja yhden kauppa- ja teollisuusministeriötä. Neuvottelukunnassa on lisäksi kaksi pysyvää asiantuntijaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä, jotka eläkelaitoksen hallitus nimeää kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin edustavimpien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 216/86
Sosiaalivaliok. miet. 38/86
Suuren valiok. miet. 246/86

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Kaisa Raatikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.