212/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1987

Asetus rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista 1 päivänä maaliskuuta 1974 annetun asetuksen (198/74) 1, 2, 9 ja 10§, 11§:n 1 momentti sekä 13§,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § 20 päivänä tammikuuta 1984 annetussa asetuksessa (64/84) ja 10 § osittain muutettuna mainitulla asetuksella, näin kuuluviksi:

1 §

Rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) mukaisen korvauksen hakemista varten valtiokonttori vahvistaa hakemuslomakkeen kaavan. Lomakkeita saa maksutta valtiokonttorilta, valtiokonttorin asiamieheltä, paikallispoliisilta sekä Suomen diplomaattisesta ja konsuliedustustosta.

2 §

Valtiokonttorin asiamies ottaa vastaan korvaushakemuksia ja toimittaa ne valtiokonttorille sekä suorittaa muut korvausasiaan liittyvät valtiokonttorin määräämät tehtävät.

9 §

Jos korvauksen saajan oloissa tapahtuu sellainen muutos, että se voi aiheuttaa korvauksen määrän muuttamisen tai korvauksen suorittamisen lopettamisen, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä valtiokonttorille.

10 §

Rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 14§:n 2 momentissa tarkoitetun rikosvahinkolautakunnan tehtävänä on valtiokonttorin pyynnöstä antaa lausuntoja periaatteellisesti tärkeissä kysymyksissä, jotka koskevat korvauksen myöntämistä mainitun lain nojalla.

Valtiokonttorin on aina pyydettävä rikosvahinkolautakunnan lausunto rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 8 a§:n nojalla tehdystä hakemuksesta, paitsi jos hakemus jätetään tutkimatta tai heti hylätään taikka lausunnon pyytämistä on muutoin pidettävä asian ratkaisemisen kannalta tarpeettomana.

11 §

Lautakunnassa on viisi jäsentä, joista oikeusministeriö määrää yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varamies. Lautakunnassa tulee olla edustettuna vahingonkorvausoikeuden, vakuutustoiminnan, sosiaalivakuutuslainsäädännön ja oikeuskäytännön asiantuntemus. Lautakunta asetetaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.


13 §

Lautakunnan puheenjohtajan, muiden jäsenten ja sihteerin palkkioiden perusteet vahvistaa oikeusministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.