1060/1986

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1986

Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen Pankin ohjesäännön (365/25) 13 § ja 17 §:n 1 momentin 7 kohta, sellaisena kuin viimeksi mainittu lainkohta on 21 päivänä maaliskuuta 1952 annetussa laissa (142/52) sekä

muutetaan 17 §:n 1 momentin 1 kohta ja 30 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 17 §:n 1 momentin 1 kohta mainitussa 21 päivänä maaliskuuta 1952 annetussa laissa ja 30 §:n 3 momentti 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (890/84), näin kuuluviksi:

17 §

Pankkivaltuusmiesten asiana on:

1) määrätä Suomen Pankin peruskorko sekä muut Suomen Pankin soveltamat korot tai niiden rajat;


30 §

Jos pankin tilinpäätös on tappiollinen, on tappio katettava ensisijaisesti pankin käyttämättömistä voittovaroista ja sen jälkeen vararahastosta. Siltä osin kuin ne eivät riitä, voidaan tappio jättää tilapäisesti kattamatta. Seuraavien vuosien voitto on ensisijaisesti käytettävä kattamatta jääneiden tappioiden kattamiseen ja vararahaston palauttamiseen sen entiseen määrään.


Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1986.

Hallituksen esitys 200/86
Pankkivaliok. miet. 3/86
Suuren valiok. miet. 214/86

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Seppo Lindblom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.