951/1986

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1986

Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetun asetuksen (368/61) 11 §:n 3 momentti ja 13 §,

sellaisina kuin ne ovat, 11 §:n 3 momentti 19 päivänä marraskuuta 1982 annetussa asetuksessa (826/82) ja 13 § 13 päivänä maaliskuuta 1981 annetussa asetuksessa (188/81), ja

muutetaan 2 §:n 1 momentti ja 12 §, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 1 momentti 11 päivänä huhtikuuta 1974 annetussa asetuksessa (304/74), näin kuuluviksi:

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitettua saamisen perimistä ulosottotoimin on haettava kirjallisesti. Jos hakemus koskee 1 §:n 3 momentissa tarkoitettua saamista, hakemuksessa on ilmoitettava, mihin säännökseen hakijan oikeus saada ulosotto ilman tuomiota tai päätöstä perustuu. Raha- tai luottolaitos, perimisliike tai muu asiamies ei voi veronulosottoasiassa esiintyä velkojan toimeksiannosta hakijana.


12 §

Milloin ulosottomies havaitsee tai hänelle esitetään asianmukainen selvitys siitä, että hakija on siirtänyt saamisen perimistehtävän 2 §:n 1 momentissa mainitulle asiamiehelle, että hakija ulosottohakemusta peruuttamatta on täytäntöönpanoasiakirjojen tiedoista poiketen tehnyt maksuvelvollisen kanssa sellaisen sopimuksen tai muun järjestelyn saamisen maksamiseksi, jota ulosotossa ei voida noudattaa, että perittävänä olevan saamisen maksuunpano on kumottu tai velallinen on vapautettu maksuvelvollisuudesta tai että saaminen on määrätty tai maksuunpantu olemattomalle henkilölle taikka milloin saaminen on sen vähäisyyden vuoksi jätettävä perimättä, ulosottomiehen tulee täytäntöönpanokirjaan merkitä todistus tällaisesta esteestä sekä palauttaa asiakirjat hakijalle.

Jos hakija on myöntänyt maksuvelvolliselle verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua maksuajan pitennystä, hänen on ilmoitettava siitä ulosottomiehelle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.