507/1986

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 1986

Asetus tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan tiedoksiannosta hallintoasioissa 16 päivänä joulukuuta 1966 annetun asetuksen (662/66) 2 § näin kuuluvaksi:

2 §

Valtion tai kunnan viranomaisen määräämä asianomaisen viranomaisen palveluksessa oleva virkamies tai viranhaltija on oikeutettu toimittamaan haastetiedoksiantoja viranomaisen toimialaan kuuluvissa asioissa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön on tarvittaessa esitettävä selvitys oikeudestaan toimittaa haastetiedoksiantoja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Naantalissa 27 päivänä keäskuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.