388/1986

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1986

Laki atomivastuulain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1972 annetun atomivastuulain (484/72) 15 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi:

15 §

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty vastuusta ydinvahingosta, joka on aiheutunut ydinaineen kuljetuksen aikana sattuneesta ydintapahtumasta, tai ydinvahingosta, joka muutoin on syntynyt aluksen tai muun kuljetusvälineen käyttämisestä, ei ole esteenä sellaisen yleissopimuksen soveltamiselle, joka on ollut voimassa taikka avoimena allekirjoittamista, ratifioimista tai liittymistä varten 29 päivänä heinäkuuta 1960 eikä sellaiseen sopimukseen perustuvien säännösten soveltamiselle eikä myöskään ilmakuljetuslain (387/86) soveltamiselle. Asetuksella voidaan säätää, että se, mitä edellä tässä momentissa on säädetty, koskee myös sopimusvaltion laissa olevaa muuta säännöstä, joka pääasiallisesti vastaa sellaisen sopimuksen määräystä.Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä päivänä.

Hallituksen esitys 6/86
Liikennevaliok. miet. 1/86
Suuren valiok. miet. 18/86

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.