210/1986

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1986

Laki maatalousyrittäjien eläkelain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 3 §:ään uusi näin kuuluva 2 momentti:

3 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettua vakuutusta ei saa ottaa yrittäjän kuoleman jälkeen, ellei maatalousyrittäjien eläkelaitos kuolinpesän osakkaan hakemuksesta erityisestä syystä toisin päätä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1986.

Hallituksen esitys 97/85
Sosiaalivaliok. miet. 30/85
Suuren valiok. miet. 3/86

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.