86/1986

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1986

Laki tapaturmavakuutuslain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 3 §:ään uusi näin kuuluva 3 momentti:

3 §

Sen estämättä, mitä 2 momentissa on säädetty, työllisyyskoulutuksesta annetun lain (31/76) mukaisen ammattikurssin oppilasta kohdannut tapaturma korvataan työtapaturmana tämän lain mukaisesti rinnastaen opiskelija työntekijään vakuutusturvan laajuutta tämän lain mukaan määrättäessä. Kurssin toimeenpanijaan sovelletaan, mitä tässä laissa on työnantajasta säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1986.

Lakialoite 88/85
Sosiaalivaliok. miet. 28/85
Suuren valiok. miet. 223/85

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Urpo Leppänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.