671/1985

Annettu Naantalissa 26 päivänä heinäkuuta 1985

Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) 3 §:n 4 momentti ja 8 §:n 1 momentin 2 kohta sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Jos kansaneläke on myönnetty varhennettuna vanhuuseläkkeenä, asumistukea ei suoriteta ennen 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alkamista.

3 §

Jos molemmille puolisoille on myönnetty kansaneläke, määrätään heille yhteinen asumistuki, joka maksetaan puoliksi kummallekin. Asumistuen puolikkaasta on tällöin voimassa, mitä asumistuesta on säädetty. Jos puolisoista toiselle on myönnetty vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke ja toiselle varhennettu vanhuuseläke, maksetaan asumistuki kuitenkin kokonaan ensiksi mainitulle puolisolle sen kuukauden loppuun saakka, jona viimeksi mainittu puoliso täyttää 65 vuotta.

8 §

Asumistuen määrä tarkistetaan:


2) kun asumistuen saajan puolisolle myönnetään kansaneläke tai rintamasotilaseläke tai se lakkautetaan taikka kun asumistuen saajan puoliso, joka saa varhennettua vanhuuseläkettä, täyttää 65 vuotta taikka kun perhesuhteet muutoin muuttuvat; taiTämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Hallituksen esitys 85/85
Sosiaalivaliok. miet. 17/85
Suuren valiok. miet. 101/85

Naantalissa 26 päivänä heinäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.