462/1985

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1985

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 35 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 33 §:n 2 momentti ja 36 §,

näistä 36 § sellaisena kuin se on 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (614/78), seuraavasti:

33 §

Vakuutusmaksu määrätään vakuutetulle edelliseltä vuodelta, verovuodelta, pantujen veroäyrien perusteella kunnallisverotuksen yhteydessä.

36 §

Vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräämisestä, maksuunpanosta ja ennakon käyttämisestä sekä muutoksen hakemisesta niihin samoin kuin vastuusta maksun suorittamisesta on vastaavasti voimassa, mitä verotuslaissa on kansaneläkevakuutusmaksusta säädetty. Vakuutetun sairausvakuutusmaksun kannosta ja tilittämisestä on säädetty verotuslaissa ja veronkantolaissa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986, ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1986 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 5/85
Valtiovarainvaliok. miet. 16/85
Suuren valiok. miet. 46/85

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.