360/1985

Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1985

Asetus lukioasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun lukioasetuksen (719/84) 127 §:n 1 momentti, sekä

lisätään uusi 129 § seuraavasti:

127 §

Sen estämättä, mitä 32 §:ssä on säädetty, lukion oppilaille annetaan kielenopetusta tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaan, kunnes kunnan kieliohjelma on vahvistettu. Lukuvuosina 1985-86 ja 1986-87 voidaan samassa lukiossa opettaa kuitenkin ensimmäisenä ja toisena vieraana kielenä useampaa kuin 32 §:n 2 momentissa mainittua kieltä ja 5 momentissa tarkoitettuna kolmantena vieraana kielenä voidaan osalle oppilaista opettaa myös englannin kieltä.

129 §

Sen estämättä, mitä 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 11 §:n 1 momentissa on säädetty, voidaan ehdotus johtokuntaan lukuvuodeksi 1985-86 valittavista oppilasjäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään tehdä ennen tämän asetuksen voimaantuloa pidettävässä lukion oppilaiden kokouksessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1985.

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.